BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304270

Data: 14 marca 2001 r.
Nr uchwały: 171/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki UAZ 469B znajdującego się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.
Uchwała nr 171/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 marca 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki UAZ 469B znajdującego się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 3, art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 pkt. 3 i § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz.Kujaw. z 1999 Nr 50, poz. 445 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację samochodu marki UAZ 469B nr rej.: BDM - 4260 znajdującego się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie ze względu na jego zły stan techniczny i nieopłacalność remontu.

§2


Upoważnić p. Janusza Matysek - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do określenia sposobu oraz dokonania likwidacji samochodu, o którym mowa w §1, w szczególności poprzez jego złomowanie lub sprzedaż.

§3


Uchwała w wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Samochód został wyprodukowany w 1989 roku i od tego czasu był eksploatowany w drogownictwie. Wartość księgowa wynosi O zł (KST - 741).
Wycena rzeczoznawcy na dzień wydania opinii wynosi brutto 2.800 zł. Z uwagi na zły stan techniczny pojazdu oraz nieopłacalną naprawę wstrzymano jego eksploatację.
Racjonalnym rozwiązaniem jest likwidacja samochodu poprzez jego złomowanie lub sprzedaż.


Starosta
Leonard Maciejewski