BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304141

Data: 21 marca 2001 r.
Nr uchwały: 175/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Uchwala Nr 175/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 marca 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578, z późn. zm.) w zw. z art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/170/2000 z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Dom Pomocy Społecznej w Warzynie kredytu preferencyjnego obrotowego z przeznaczeniem na zakup środków do produkcji rolnej w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na okres od 23 marca 2001r. do 01 grudnia 2001r.
2.Upoważnić Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Stanisława Sobeckiego, do czynności związanych z zawarciem urnowy z Piastowskim Bankiem Spółdzielczym w Janikowie O/Gniewkowo.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu uważa za zasadne wyrazić zgodę dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na zaciągnięcie kredytu na zakup środków do produkcji rolnej, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. Nr 155, poz.l014 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/170/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu powiatu.
Z uwagi na to, iż okres wiosenny wiąże się w rolnictwie z wydatkowaniem nakładów na produkcję roślinną, powyższy kredyt umożliwiłby prowadzenie Gospodarstwa Pomocniczego zgodnie z wymogami agrotechnicznymi.


Starosta
Leonard Maciejewski