BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304381

Data: 4 marca 2001 r.
Nr uchwały: 177/2001
Dotyczy: nieodpłatnego przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Inowrocławskiego .
Uchwała Nr 177/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 marca 2001 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.), art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 19b pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na nie odpłatne przekazanie na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu samochodu osobowego marki Polonez, stanowiącego mienie Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 19 b pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późn. zm. ) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej może uczestniczyć powiat. W związku z prośbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o nieodpłatne przekazanie na rzecz Komendy Powiatowej samochodu osobowego marki "Polonez", rok produkcji 1994 zakupionego 12.07.1994 o wartości księgowej po umorzeniu 1.244,47,- zł.
Samochód wymieniony stanowi mienie powiatu inowrocławskiego. Zarząd Powiatu uważa za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski