BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317051

Data: 4 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 178/2001
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr 178/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 kwietnia 2001 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (j. t. z 2000r. Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie wymienionych ulic w mieście Inowrocławiu:
Fabryczna, Daniela Rakowicza, Magazynowa, Boczna, Warsztatowa, Składowa, Torowa, Aleja Powstańców,Przy Stawku, Szklarska, księdza Bolesława Jaśkowskiego, 59 Pułku Piechoty, Pawła Cymsa, Maksymiliana Gruszczyńskiego, Genowefy Jaworskiej, Spółdzielców, Osiedle Bydgoskie, Gwarków, Szkolna, Plac 1 Maja, płk Witolda Roszkowskiego, prezydenta Apolinarego Jankowskiego, księdza Władysława Demskiego, ppłk Józefa Owczarskiego, Justyny Wichlińskiej, Dojazdowa, Rzemieślnicza, Obwodowa, Stolarska, aleja800-lecia Inowrocławia do kategorii dróg gminnych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Urząd Miasta Inowrocławia zwrócił się o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
Ujęte w uchwale ulice po uzyskaniu kategorii dróg gminnych nie będą swoim przebiegiem przecinać ciągu istniejących dróg powiatowych.
Uchwała nie- narusza możliwości rozwojowych sieci dróg w mieście Inowrocławiu i zarazem przedmiotowa uchwała porządkuje przynależność administracyjną tych dróg.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (j. t. z 2000r. Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


Starosta
Leonard Maciejewski