BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304347

Data: 4 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 180/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
Uchwała nr 180/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 kwietnia 2001 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Oz.U.Nr 91, poz. 578 z późn.zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) Powiatowy Urząd Pracy jest samodzielną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, którego organizację i zasady funkcjonowania określa "Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski