BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303787

Data: 11 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 183/2001
Dotyczy: uchylenia Uchwały nr 174/ 2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 marca 2001 w sprawie wyrażenia zgody i poręczenia kredytu preferencyjnego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.
Uchwała nr 183/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2001 r.


w sprawie uchylenia Uchwały nr 174/ 2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 marca 2001 w sprawie wyrażenia zgody i poręczenia kredytu preferencyjnego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91.poz.578 z późń. zm.. ) w związku z art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz.l014 z późń. zm.) oraz §7 ust. 4 Uchwały Nr XXIII /170/ 2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Uchylić Uchwałę nr 174/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 marca 2001 w sprawie wyrażenia zgody i poręczenia kredytu preferencyjnego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z art.133 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uznaje za zasadne uchylenie wskazanej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski