BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303783

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 187/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 187/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 czerwca 2001 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie Oświat (j. t .z 1996 r., Dz. U. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art.32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91,poz.578, z późn.zm.), w związku z Uchwałą Rady Powiatu nr VI /35/99 z dnia 27 marca 1999 r. z późno zm. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Z dniem 31 sierpnia 2001 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu, Pan Gabriel Szczęsny, przechodzi na emeryturę.
Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. z 1996 r., Dz.U. Nr 67 z 1996 r.poz.329 z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski