BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317031

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 188/2001
Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.
Uchwała Nr 188/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 czerwca 2001 r.


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.

Na podstawie art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty j. t. z 1996 r. (Dz. U. Nr 67 ,poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 32, ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przedłużyć Pani Bożenie Mueller powierzenie stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie na okres od dnia 1 września 2001 r. do dnia 31.08.2004 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pani Bożenie Mueller powierzono w drodze konkursu stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie na okres 2 lat, od dnia 01.09.1999 r.
W związku z tym, że okres powierzenia stanowiska dyrektora w wyniku konkursu może wynosić 5 lat (art. 36a,ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) a pani Bożena Mueller dobrze wywiązuje się z obowiązków dyrektora, zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.
Wobec propozycji przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie nie zgłosiło zastrzeżeń Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Pozytywną opinię wyraziła również Rada Pedagogiczna Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie oraz Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gniewkowie.


Starosta
Leonard Maciejewski