BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304068

Data: 1 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 239/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zmiany w obrębie ulic: Aleja Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta, Aleja Niepodległości, Miechowickiej, Poznańskiej, Górniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Świętego Ducha, Średniej, Biskupa Antoniego Laubitza, Dworcowej w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym dla obszaru pomiędzy ulicami: Poznańską i Aleją Niepodległości.
Uchwała nr 239/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2001 r.


w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zmiany w obrębie ulic: Aleja Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta, Aleja Niepodległości, Miechowickiej, Poznańskiej, Górniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Świętego Ducha, Średniej, Biskupa Antoniego Laubitza, Dworcowej w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym dla obszaru pomiędzy ulicami:
Poznańską i Aleją Niepodległości.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U .Nr 71, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem, że opinia ta nie rodzi skutków finansowych, których stroną będzie Zarząd Powiatu.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu po zaznajomieniu się z przedłożonymi materiałami graficznymi i opisowymi do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uznaje budowę odcinka drogi pomiędzy ulicami Poznańska róg Staszica z ulicą Niepodległości róg Wojska Polskiego za wskazaną dla udrożnienia układu komunikacyjnego osiedla Rąbin z Centrum Miasta.
Obecne kłopoty finansowe, z jakimi boryka się Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu nie dają gwarancji uczestnictwa Zarządu Powiatu w finansowaniu tej inwestycji.


Wicestarosta
Marian Świątkowski