BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304428

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 244/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2001 roku.
Uchwała Nr 244/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2001 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2001 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 135 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz.l014 z późn. zm.) oraz §10 Uchwały Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia i 29 grudnia 2000 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2001 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2001 roku Radzie Powiatu w Inowrocławiu.
2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Spełniając obowiązek określony w art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U.nr 155 poz.1014, z późn.zm.) oraz w §10 Uchwały Nr XXIII/170/2000 rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. przedstawiamy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001 r. i prosimy o jego przyjęcie.


Starosta
Leonard Maciejewski