BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303844

Data: 5 września 2001 r.
Nr uchwały: 245/2001
Dotyczy: likwidacji gospodarstw pomocniczych, przy: Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy, Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu, Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 245/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 września 2001 r.


w sprawie likwidacji gospodarstw pomocniczych, przy: Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy, Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu, Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.zm.), oraz art.20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15,5 poz. 1114 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację gospodarstw pomocniczych, działających przy:
1. Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy,
2. Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu,
3. Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXII/166/2000 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2000 r. powołano Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, które przejęło majątek warsztatów szkolnych, funkcjonujących jako gospodarstwa pomocnicze.
Dyrektorzy szkół:
1. Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy,
2. Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu,
3. Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu,
wystąpili o likwidację tych gospodarstw.
W związku z powyższym, wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski