BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304135

Data: 5 września 2001 r.
Nr uchwały: 246/2001
Dotyczy: utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 246/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 września 2001 r.


w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz.578 z późn. zm.), oraz art.20 ust.3, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1114 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na utworzenie gospodarstwa pomocniczego, przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXII/166/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Centrum przejęło majątek warsztatów szkolnych, funkcjonujących jako gospodarstwa pomocnicze, przy następujących szkołach:
1. Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy,
2. Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu,
3. Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.
Zgodnie ze statutem Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, do najważniejszych zadań jednostki należy: prowadzenie przygotowania zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja systemu doskonalenia zawodowego. Powołanie gospodarstwa pomocniczego jest niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji wyżej wymienionych zadań.
W związku z powyższym, wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski