BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304109

Data: 19 września 2001 r.
Nr uchwały: 253/2001
Dotyczy: wykreślenia budynku gospodarczego z ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.
Uchwała nr 253/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 września 2001 r.


w sprawie wykreślenia budynku gospodarczego z ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na wykreślenie z ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie budynku gospodarczego (stodoły), który uległ zawaleniu w dniu 2 maja 2001 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Po dokonaniu, wizji lokalnej w dniu 2 maja 2001 r. w obecności Powiatowego Inspektora Budowlanego budynek gospodarczy (stodoła) Domu Dziecka w Orłowie, który uległ zawaleniu się został zakwalifikowany do rozbiórki.
Rozbiórka budynku została wykonana zgodnie z decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2001 r. A i B 7351-3/44/2001.
W związku z powyższym uważam za zasadne podjecie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie, wykreślenia budynku gospodarczego Domu Dziecka w Orłowie z ewidencji środków trwałych jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski