BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304356

Data: 19 września 2001 r.
Nr uchwały: 254/2001
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu PS ZOZ w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul Szymborskiej - Miechowickiej.
Uchwała nr 254/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 września 2001 r.


w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu PS ZOZ w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul Szymborskiej - Miechowickiej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91, poz.578 z późn. zm. ) oraz art 46 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje:


§1


Zezwolić na wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego dla PS ZOZ w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Symborskiej - Miechowickiej oznaczonej geodezyjnie jako działki:
- nr 13/31 o pow. 0,5120 ha
- nr 13/32 o pow. 0,1402 ha
- nr 13/33 o pow. 0,1236 ha
- nr 13/34 o pow. 0,1161 ha
- nr 13/35 o pow. 0,01683 ha
- nr 13/36 o pow. 0,1287 ha
- nr 13/37 o pow. 0,1318 ha
- nr 13/38 o pow. 0,01264 ha
- nr 13/39 o pow. 0,1260 ha
- nr 13/40 o pow. 0,1256 ha
- nr 13/41 o pow. 0,1262 ha
- nr 13/42 o pow. 0,2067 ha
- nr 13/43 o pow. 0,1466 ha
- nr 13/44 o pow. 0,1223 ha
- nr 13/45 o pow. 0,1132 ha
- nr 13/46 o pow. 0,01248 ha
- nr 13/47 o pow. 0.,1226 ha
- nr 13/48 o pow. 0,01022 ha
- nr 13/49 o pow. 0,1274 ha
- nr 13/50opow.0,1174ha,
- nr 13/51 o pow. 0,1190 ha,
- nr 13/52 o pow. 0,1202 ha,
- nr 13/53 o pow. 0,0982 ha,
- nr 13/54 o pow. 0,1009 ha,
- nr 13/55 o pow. 0,1074 ha,
- nr 13/56 o pow. 0,1305 ha (droga),
- nr 13/57 o pow. 0,7861 ha ( droga),
- nr 13/58 o pow. 2,4760 ha,
- nr 13/59 o pow. 0,9401 ha (droga),
- nr 13/60 o pow. 0:05598 ha
zapisanej w Księdze Wieczystej 20546 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego i upoważnić Starostę i Wicestarostę do podpisania decyzji o wygaśnięciu zarządu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Nieruchomość opisana w §l stała się zbędna do prowadzenia działalności statutowej PS ZOZ w Inowrocławiu zgodnie z zatwierdzonym programem restrukturyzacji, o czym powiadamia Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu w piśmie z dnia 07.03.2001 r., nr PS ZOZ - EA 1- 24- 241-15 - 01 Projekt decyzji o wygaśnięciu zarządu w załączeniu.


Starosta
Leonard Maciejewski