BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303765

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 265/2001
Dotyczy: likwidacji samochodu marki Żuk będącego w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.
Uchwała nr 265/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 października 2001 r.


w sprawie likwidacji samochodu marki Żuk będącego w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację samochodu marki Żuk będącego w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Samochód marki Żuk został zakupiony w 1976 r. przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i znajduje się w księdze środków trwałych (str. 8, poz. 1) Domu Dziecka w Orłowie.
W dniu 18.09.2001 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Orłowie o wyrażenie zgody na likwidację samochodu marki Żuk (rok produkcji - 1976 o wartości ewidencyjnej 21.135,20 zł) wraz z opinią rzeczoznawcy i 4 szt. fotografii z oględzin.
Mając na uwadze opinię techniczną rzeczoznawcy z dnia 18.09.2001 r. jak również uwzględniając oświadczenie Dyrektora dotyczące faktu, iż ww. środek transportu nie był użytkowany od dłuższego czasu, brak jest uzasadnienia naprawy tego samochodu ze względu na jego przestarzałą konstrukcję oraz względy ekonomiczne.
Wobec powyższego zasadne jest przedstawienie projektu uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski