BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317023

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 267/2001
Dotyczy: likwidacji przyczepy autobusowej będącej w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.
Uchwała nr 267/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 października 2001 r.


w sprawie likwidacji przyczepy autobusowej będącej w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację przyczepy autobusowej będącej w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Przyczepa autobusowa została przekazana w darowiźnie w 1985 r. przez PKS w Inowrocławiu i znajduje się w księdze środków trwałych (str. 13, poz. 2) Domu Dziecka w Orłowie.
W dniu 18.09.2001 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Orłowie o wyrażenie zgody na likwidację przyczepy autobusowej, o wartości ewidencyjnej 6.707,90 zł. wraz z opinią rzeczoznawcy i 4 szt. fotografii z oględzin.
Mając na uwadze opinię techniczną rzeczoznawcy z dnia 18.09.2001 r. a także uwzględniając oświadczenie Dyrektora, iż ww. środek transportu nie był użytkowany od dłuższego czasu, jak również ze względu na przestarzałą konstrukcję przyczepy oraz względy ekonomiczne brak jest uzasadnienia jej naprawy.
Wobec powyższego zasadne jest przedstawienie projektu obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski