BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304266

Data: 24 października 2001 r.
Nr uchwały: 269/2001
Dotyczy: spisania z ewidencji środków trwałych Zespołu Szkół CKR w Kościelcu ciągnika C - 3 60 3P.
Uchwała nr 269/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 października 2001 r.


w sprawie: spisania z ewidencji środków trwałych Zespołu Szkół CKR w Kościelcu ciągnika C - 3 60 3P.

Na podstawie art. 32 ust.1. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na spisanie z ewidencji środków trwałych Zespołu Szkół CKR w Kościelcu ciągnika C - 360 - 3P o nr rejestracyjnym BYN 994K o wartości początkowej - 9836,41 zł a wartości księgowej - O zł.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Ciągnik C-360-3P o nr rejestracyjnym 8YN 994K znajduje się w księdze środków trwałych, strona 35 pozycja 4, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu.
W dniu 11.10.2001 r., do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu, wpłynął wniosek zastępcy dyrektora ZSCKR w Kościelcu, o wyrażenie zgody na likwidację w/w ciągnika (został skradziony w styczniu 2001 r.). Do wniosku załączono postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 16.03.2001 r.
Mając na uwadze w/w postanowienie, zasadne staje się wywołanie uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski