BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317070

Data: 30 października 2001 r.
Nr uchwały: 271/2001
Dotyczy: obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
Uchwała Nr 271/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2001 r.

w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.

Na podstawie art, 32 ust. 1 i ust .2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 38 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r., Dz. U. nr 46, poz.543)

Zarząd Powiatu
ustala, co następuje:


§1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej, określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Obniżyć ceny wywoławcze nieruchomości ustalone przy ogłaszaniu pierwszego przetargu oraz ustalić wadia i postąpienia dla zbycia w drugim przetargu nieruchomości, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z faktem iż w dniu 24. 10.2001 r. pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu.
Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 cenę wywoławczą W drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości jednak nie niżej niż 50% tej wartości.
W oparciu o art. 38 ust. l w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r. Dz. U. nr 46, poz.543 ) ustalono wysokości wadiów oraz wysokości postąpień.


Starosta
Leonard Maciejewski