BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304136

Data: 12 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 273/2001
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr 273/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 listopada 2001 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. z 2000r. Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie wymienionych ulic w mieście Inowrocławiu:
Henryka Czamana, Harcmistrza Marcina Strachanowskiego, Izydora Sobeckiego, Powstańców Warszawy, Papuszy, Milenijnej i Stanisława Waszaka do kategorii dróg gminnych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Miasta Inowrocławia zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia wymienionych dróg w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych sieci dróg w mieście Inowrocławiu i zarazem przedmiotowa uchwała porządkuje przynależność administracyjną tych dróg.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. z 2000 r. Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


Starosta
Leonard Maciejewski