BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303818

Data: 27 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 276/2001
Dotyczy: wynajmu pomieszczenia w części strychu budynku Starostwa Powiatowego.
Uchwała nr 276/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2001 r.


w sprawie wynajmu pomieszczenia w części strychu budynku Starostwa Powiatowego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wynająć Pani Irenie Pilarskiej zam. w Inowrocławiu przy ul. Grabskiego 17/28 pomieszczenie będące częścią strychu w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35.
Wspomniane wyżej pomieszczenie o pow. 12 m2, po uprzedniej adaptacji, wynajmuje się na okres do 3 lat z przeznaczeniem na pracownię usług projektowych.

§2


Szczegółowe warunki najmu określić w odrębnej umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Z inicjatywą zawarcia umowy wystąpiła P. Irena Pilarska. Przedmiotowy lokal znajduje się w części strychu (mansarda), wymagał podjęcia niezbędnych prac modernizacyjnych, które zdeklarowała wykonać własnym kosztem zainteresowana. Aktualnie w Starostwie Powiatowym nie występuje potrzeba wykorzystania lokalu i brak jest koncepcji jego zagospodarowania.


Starosta
Leonard Maciejewski