BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315712

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 290/2002
Dotyczy: określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotne.
Uchwała nr 290/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 stycznia 2002 r.


w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotne.

Na podstawie art.32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Zatwierdzić regulamin przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej.

§2


Powołać komisję zdrowotną w składzie:
Przedstawiciel Starostwa - pracownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Grzegorz Roszak,
Przedstawiciele ZNP: Irena Grochowska Grażyna Kaszuba,
Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" Tomasz Marcinkowsk, Czesław Płotka.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z realizacją zapisów art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.( Dz.U. z 1997 roku Nr 56 poz.357 z późn. zm.) - Karta Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkołę zobowiązane są przeznaczyć corocznie w budżetach odpowiednie ~ środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Przyjęcie niniejszego regulaminu jest warunkiem prawidłowego podziału, zagwarantowanych w budżecie powiatu środków.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Załączniki:

zal.290.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 333KB
  Data dodania: wtorek, 28 czerwca 2005, godz. 08:47
  Typ MIME: application/pdf