BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315705

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 293/2002
Dotyczy: likwidacji zespołu prądotwórczego znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku
Uchwała nr 293/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 stycznia 2002 r.


w sprawie likwidacji zespołu prądotwórczego znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie i sprzedaż uzyskanego złomu zespołu prądotwórczego o numerze inwentarzowym 3/34/347, znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Agregat prądotwórczy, został przekazany w 1988. roku z Gospodarstwa Pomocniczego i znajduje się w księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku na str. 12, poz. 12, nr inwentarzowy 3/34/347. Wartość początkowa ww. agregatu wynosi 1.317,01 zł, a wartość umorzenia na dzień 30.11.2001 r. - 1.230,30 zł.

W dniu 7 grudnia 2001 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku o wyrażenie zgody na likwidację zespołu prądotwórczego wraz z opinią techniczną, sporządzoną przez NOT Bydgoski Dom Technika - Zespół Usług Technicznych w Bydgoszczy Nr rej. 721/96, wystawioną na podstawie oględzin ww. sprzętu dokonanych w dniu 27.09.1996 r.

Pomimo faktu, że ww. agregat przeznaczony był do złomowania, konieczność zabezpieczenia placówki w dodatkowe oświetlenie awaryjne wymagała podjęcia działań mających na celu uzupełnienie niesprawnych części, niezbędnych do jego uruchomienia. Naprawa nie była możliwa do wykonania z uwagi na wycofanie z produkcji tego typu części.

Uwzględniając przywołaną wyżej opinię rzeczoznawcy w tym przedmiocie, likwidacja zespołu prądotwórczego jest spowodowana brakiem możliwości jego uruchomienia wynikającym z niesprawności silnika wysokoprężnego oraz prądnicy.

Wobec powyższego zasadne jest przedstawienie projektu uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


wz. STAROSTY
Marian Świątkowski
wicestarosta