BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317053

Data: 27 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 299/2002
Dotyczy: wyposażania Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem w majątek.
Uchwała Nr 299/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lutego 2002 r.

w sprawie wyposażania Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem w majątek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz § l pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/267 /2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Przejąć ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu samochód osobowy marki Polonez CARO 1,6 GLE, rok produkcji 1994, Nr księgi UR - 2/10 i przekazać go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o nieodpłatne przekazanie samochodu Polonez CARO 1,6 GLE, rok produkcji 1994, znajdującego się w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu Nr księgi UR - 2/10, o wartości początkowej 13.088,72 zł, umorzenie 13.088,72 zł, wartość księgowa netto 0,00 zł na dzień 31.12.2001 r.
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem:
- jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- liczba mieszkańców 57,
- oddalony jest od siedziby Starostwa o 35 km, od Świecia - 126 km, Bydgoszczy - 75, Torunia - 80 km, Kruszwicy - 15 km, Radziejowa-17 km,
- posiada Gospodarstwo Pomocnicze, które wymaga zaopatrzenia w części zamienne i inne artykuły,
- wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Domu (bank, ZUS, Urząd Skarbowy, zaopatrzenie) załatwiane są w Inowrocławiu,
- podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom zabezpiecza ZOZ w Chełmcach, oddalony od DPS o 8 km,
- specjalistyczną opiekę zdrowotną nad mieszkańcami zabezpieczają przychodnie specjalistyczne w Inowrocławiu oraz Szpital Powiatowy,
- w Chełmcach znajduje się najbliższa apteka (8 km),
- Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem jest zobowiązany do odbioru mieszkańców ze Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu oraz Bydgoszczy,
- DPS aktualnie posiada jedenastoletnią Nysę o przebiegu 200 tys. km, nadającą się do kasacji oraz Renault Trafic, rok produkcji 1997 (9-cio osobowy, przeznaczony wyłącznie do przewozu osób i ze względów ekonomicznych niecelowe jest wysyłanie tego samochodu z jedną lub dwiema osobami),
- przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem prowadzona jest inwestycja, co wymaga dodatkowych wyjazdów do Starostwa,
- rozważa się w perspektywie montaż instalacji gazowej w Polonezie w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji.
Z uwagi na powyższe uwarunkowania zasadne jest uwzględnienie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem o przekazanie samochodu i wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski