BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304366

Data: 27 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 300/2002
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała nr 300/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lutego 2002 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 f. o samorządzie powiatowym ( t.j. 2001 f Dz.U. nr 142 poz. 1592 ) oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały określa zapis zawarty w art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;
"zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego".


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.300.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 115KB
  Data dodania: wtorek, 28 czerwca 2005, godz. 10:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.300.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 121KB
  Data dodania: wtorek, 28 czerwca 2005, godz. 10:29
  Typ MIME: application/pdf