BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303784

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 305/2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Gustawa Zielińskiego w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 305/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Gustawa Zielińskiego w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. z 2000 r., Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie ulicy Gustawa Zielińskiego w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie do Uchwały Nr 305/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.


Zarząd Miasta Inowrocławia zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia wymienionej ulicy w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych sieci dróg w mieście Inowrocławiu i zarazem porządkuje przynależność administracyjną tych dróg,

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. z 2000 r. Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


STAROSTA
Leonard Maciejewski