BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304322

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 307/2002
Dotyczy: likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem poprzez ich złomowanie i sprzedaż uzyskanego złomu
Uchwała nr 307/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.


w sprawie likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem poprzez ich złomowanie i sprzedaż uzyskanego złomu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie i sprzedaż uzyskanego złomu następujących środków trwałych, znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem:
1. dojarki elektrycznej z dwiema konwiami do mleka, nr inwentarzowy 013-5-59/30,
2. rozdrabniacza do roślin okopowych, nr inwentarzowy 013-5-59/27,
3. rozrzutnika do obornika, nr inwentarzowy GP-5-59/14,
4. pługa dwuskibowego, nr inwentarzowy GP-5-59/1 O,
5. pługa dwuskibowego bez jednego korpusu płużnego, nr inwentarzowy 013-5-59/32,
6. glebogryzarki "Mrówka", nr inwentarzowy 013-5-59/7,
7. rozrzutnika zawieszanego do nawozu typu "Lej", nr inwentarzowy 013-5-59/33,
8. belgijki - inspektu do produkcji rozsady, nr inwentarzowy GP-8-80/40,
9. sieczkami do zielonek, nr inwentarzowy 013-5-59/26.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie


Pismem z dnia 20.02.2002 r. Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację poprzez złomowanie i sprzedaż uzyskanego złomu następujących środków trwałych:

1. Dojarka elektryczna z dwiema konwiami do mleka - numer inwentarzowy 013-5-59/30, wartość księgowa 3,90 zł, zakupiona 14.01.1983 r., która jest zbędna z uwagi na brak krów w gospodarstwie,
2. Rozdrabniacz do roślin okopowych - numer inwentarzowy 013-5-59/27, wartość księgowa 2,48 zł, zakupiony 1.01.1973 r., zbędny z uwagi na brak krów w gospodarstwie,
3. Rozrzutnik do obornika - numer inwentarzowy GP-5-59/14, wartość księgowa 0,00 zł, zakupiony 1.01.1973 r.,
4. Pług dwuskibowy - numer inwentarzowy GP-5-59/10, wartość księgowa 0,00 zł, rok produkcji 1972, przekazano z DPS Luszkówko,
5. Pług dwuskibowy bez jednego korpusu płużnego - numer inwentarzowy 013-5-59/32, wartość księgowa 1,73 zł, przekazano z DPS Ludzisko 17.02.1997 r.,
6. Glebogryzarka "Mrówka" - numer inwentarzowy 013-5-59/7, wartość księgowa 4,60 zł, rok produkcji 1982, naprawę uniemożliwia brak części zamiennych,
7. Rozrzutnik zawieszany do nawozu typu "Lej" - numer inwentarzowy 013-5-59/33, wartość księgowa 12,00 zł, przekazano z DPS Luszkówko w 1997 r., naprawę uniemożliwia brak części zamiennych,
8. Belgijka - inspekt do produkcji rozsady - numer inwentarzowy GP-8-80/40, wartość księgowa 0,00 zł, rok produkcji 1986, zbędna dla Gospodarstwa DPS,
9. Sieczkarnia do zielonek - numer inwentarzowy 013-5-59/26, wartość księgowa 0,94 zł, rok produkcji 1978, zbędna z uwagi na likwidację produkcji zwierzęcej.

Zgodnie z opinią biegłego rzeczoznawcy i oświadczeniem Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem fakt, iż ww. środki trwałe są zbędne i nie były używane od dłuższego czasu, jak również ich stan techniczny kwalifikują je do kasacji.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.


STAROSTA
Leonard Maciejewski