BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316717

Data: 10 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 311/2002
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 311/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2001 r.


w sprawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002


Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Skorygować harmonogram realizacji dochodów wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie do Uchwały Nr 311/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.


Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, "Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego".
W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek zawartych porozumień z Miastem Inowrocław, Gminą Rojewo i Gminą Dąbrowa Biskupia oraz informacji otrzymanych z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o zwiększeniu bądź zmniejszeniu dotacji, dokonano korekty opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.311.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 114KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 08:35
  Typ MIME: application/pdf