BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304420

Data: 24 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 316/2002
Dotyczy: określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr 316/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2002 r.

w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Zatwierdzić regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

§2


Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3


Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uchwała nr 316/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592)
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdzić regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

§2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§3

Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze
Art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku wprowadził zmianę dotyczącą składu komisji konkursowej, powoływanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Ograniczono ilość przedstawicieli rodziców i nauczycieli zwiększając jednocześnie liczbę przedstawicieli organu prowadzącego.
Na podstawie art. 5c w/w ustawy określenie regulaminu konkursu należy ~ do kompetencji Zarządu, w związku z czym zasadne staje się wywołanie r niniejszej Uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.316.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 252KB
  Data dodania: piątek, 1 lipca 2005, godz. 09:17
  Typ MIME: application/pdf