BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303814

Data: 5 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 328/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 328/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 czerwca 2002 r.w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 116 ust. 5, art. 128 ust. l pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na kwotę 31.800,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

§2

Zmiany w planie wydatków określonych w § 1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie do Uchwały nr 328/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 czerwca 2002 r.


1. Zgodnie z § 1 niniejszej uchwały dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 31.800,- zł z przeznaczeniem na :
- wycenę nieruchomości powiatowych (dla oddania ich w trwały zarząd) 30.000,- zł
- aktualizację wycen nieruchomości (działek przyszpitalnych) 1.800,- zł


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.328.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: czwartek, 7 lipca 2005, godz. 09:54
  Typ MIME: application/pdf