BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304353

Data: 12 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 329/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na umieszczenie "logo" firmy "HIRSCH-POL" na budynku Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.
Uchwała nr 329/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 czerwca 2002 r.


w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie "logo" firmy "HIRSCH-POL" na budynku Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na umieszczenie "logo" firmy "HIRSCH-POL" na budynku Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W myśl art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) gospodarowanie mieniem powiatu należy do zadań Zarządu Powiatu.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie "logo" firmy "HIRSCH-POL" (produkującej farby) z siedzibą w Myślęcinku i w Osielsku na budynku Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej. W/w firma nieodpłatnie przekazała farby na remont elewacji pawilonu mieszkalnego DPS. Nieodpłatne wykonanie remontu elewacji tego budynku uzależnione jest od zgody Zarządu Powiatu na w/w propozycję.
Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w 1999 r. wykazała, że elewacja w/w budynku jest konieczna. Jednak ze względu na brak środków finansowych, do tej pory nakaz Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego nie został wykonany.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski