BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304086

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 332/2002
Dotyczy: ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
Uchwała nr 332/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.


w sprawie ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r., Dz.U. nr 46, poz.543 z późn. zm. ), § 3, § 4 pkt 3 oraz § 13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U. nr 9, poz.30 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić ceny wywoławcze, wadia oraz postąpienia w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej, w wysokości przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski
Wicestarosta
Marian Świątkowski
Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXIX/230/2001 Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
Zarząd Powiatu w Inowrocławiu w uchwale nr /2002 z dnia 26.06.2002 r. ustalił, że nieruchomości objęte uchwałą mają być zbyte w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust.2 pkt 1 ustalono ceny wywoławcze nie niższe niż wartości nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego.
W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz.U. nr 9, poz. 30 ) ustalono wysokości wadiów, które nie mogą być niższe niż 5 % i wyższe niż 20% ceny wywoławczej oraz wysokości postąpień, które wynosić powinny nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.332.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 128KB
  Data dodania: wtorek, 2 sierpnia 2005, godz. 12:48
  Typ MIME: application/pdf