BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317017

Data: 3 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 337/2002
Dotyczy: uchylenia uchwały nr 7/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 337/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 lipca 2002 r.


w sprawie uchylenia uchwały nr 7/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 200Ir., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Uchylić uchwałę nr 7/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski
Wicestarosta
Marian Świątkowski
Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku ze wskazaniami zespołu kontrolnego z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zalecił usunięcie nieprawidłowości związanych z przyjęciem Regulaminu Pracy, będącego załącznikiem do uchwały nr 7/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 9 marca 1999 r. zachodzi konieczność uchylenia przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski