BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304056

Data: 3 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 339/2002
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała nr 339/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 lipca 2001 r.


w sprawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Skorygować harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, "Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje ham1onogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego".
W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek otrzymanych z Ministerstwa Finansów ostatecznych kwot subwencji, z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ostatecznych kwot dotacji oraz zawartych porozumień z Gminą Janikowo i Gminą Kruszwica dokonano korekty opracowanego uprzednio ham1onogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.339.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: piątek, 5 sierpnia 2005, godz. 11:40
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.339.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 95KB
  Data dodania: piątek, 5 sierpnia 2005, godz. 11:41
  Typ MIME: application/pdf