BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303835

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 345/2002
Dotyczy: użyczenia pomieszczeń w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu na działalność Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.
Uchwała nr 345/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 lipca 2002 r.

w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu na działalność Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Użyczyć pomieszczenia w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu na działalność Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.

§2


Zasady użyczenia określić w umowie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 5 czerwca 2002 r. Przewodnicząca Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka złożyła wniosek o zawarcie umowy nieodpłatnego wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 15 (część zaplecza socjalnego budynku Ośrodka o pow. 273 m2, tj. pomieszczeń I i II piętra tego budynku).
Z uwagi na społeczne aspekty działalności ww. Komitetu tj. świadczoną oraz dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie celowym staje się zapewnienie tej grupie społecznej dogodnej bazy lokalowej, w której specjaliści Komitetu oferujący pomoc nadal będą prowadzili świetlicę socjoterapeutyczną i schronisko dla matek z dziećmi.
W myśl art. 10a pkt 6 :ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j. t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) do zadań. z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, który świadczy specjalistyczne usługi Psychologiczne, prawne i hotelowe dostępne całą dobę dla osób i rodzin, ofiar przemocy lub znajdujących w innej sytuacji kryzysowej w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji w środowisku.
Mając powyższe na względzie zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.345.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 168KB
  Data dodania: środa, 10 sierpnia 2005, godz. 12:08
  Typ MIME: application/pdf