BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304395

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 346/2002
Dotyczy: spisania z ewidencji księgowej środków trwałych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 346/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 lipca 2002 r.


w sprawie spisania z ewidencji księgowej środków trwałych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na spisanie z ewidencji księgowej środków trwałych wykazanych w załączniku w związku z wnioskiem Komisji Likwidacyjnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Komputery wymienione w załączniku do uchwały zostały przekazane 20.0l.l999r.z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Komputery wcześniej były eksploatowane przez w/w jednostkę. Nie spełniają współczesnych wymogów, posiadają mały system operacyjny, nie można rozszerzyć pamięci, wobec powyższego zdekompletowano, a z uzyskanych części zmodernizowano komputer o nr ewidencyjnym 4/17.
Koszt modernizacji lub naprawy w/w komputerów przekroczyłby wartość nowego sprzętu.
Drukarka "Lexmarck" jest uszkodzona mechanicznie (podajnik papieru).Aktua1nie ten typ drukarki nie jest produkowany w związku z tym jest trudność w zakupie części zamiennych. Koszt naprawy jest niezasadny w stosunku do wartości drukarki nowej generacji.
Centrala telefoniczna typ MSN- 70 zakupiona została przez PS ZOZ 28.0l.l976r. i zamontowana w budynku przychodni przy ul. Roosevelta33/35.
W marcu 200lr. budynek byłej przychodni wraz z centralą telefoniczną został przejęty w administrację przez Starostwo Powiatowe. Będąca w użytkowaniu byłej przychodni, centrala telefoniczna nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze względu na zły stan techniczny i należało ją złomować. W załączeniu opinia pracownika telekomunikacji i informatyka tut. Starostwa.
Mając na uwadze opinię techniczną informatyka Starostwa i pracownika Telekomunikacji Polskiej oraz względy ekonomiczne, zasadnym jest spisanie z ewidencji w/w środków trwałych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.346.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: środa, 10 sierpnia 2005, godz. 14:14
  Typ MIME: application/pdf