BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304298

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 361/2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr 361/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. z 2000 r. Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie ulic Józefa Aleksandrowicza, Przy Stadionie i Bolesława Leśmiana w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Miasta Inowrocławia Zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia wymienionych ulic w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych sieci dróg w mieście Inowrocławiu i zarazem porządkuje przynależność administracyjną tych dróg.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. z 2000 r., Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


Starosta
Leonard Maciejewski