BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316716

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 362/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 roku.
Uchwała Nr 362/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 roku Radzie Powiatu w Inowrocławiu.
2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Spełniając obowiązek określony w art.135 ust.l ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155 poz.1014, z późn.zm.) przedstawiamy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 r. i prosimy o jej przyjęcie.


Starosta
Leonard Maciejewski