BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304281

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 363/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała nr 363/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w § l niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Na podstawie złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z art.128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) dokonano zmian w planach wydatków budżetowych zainteresowanych jednostek i tak:
1. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł poz. "Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy". Powyższe przeniesienie zabezpiecza środki na uposażenia dla policjantów.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Inowrocławiu - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 5.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 724,- zł i "Różne opłaty i składki" o 1.200,- zł a zwiększenie o 6.924,- zł poz. "Zakup energii".
Zmiany te spowodowane zostały koniecznością opłacenia rachunków za energię elektryczną.
3. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano zmniejszając o kwotę 30.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększając o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług remontowych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na :
- konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń,
- prace remontowe związane z malowaniem pokoi mieszkańców,
- prace remontowe pokrycia dachowego budynku.
4. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu - przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano poprzez zmniejszenie o kwotę 1.800,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 800,- zł i "Zakup energii" o 1.000,- zł.
Zmiany te zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.363.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: piątek, 12 sierpnia 2005, godz. 10:07
  Typ MIME: application/pdf