BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304384

Data: 4 września 2002 r.
Nr uchwały: 374/ 2002
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwala nr 374/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002 r.

w sprawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002


Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Skorygować harmonogram realizacji dochodów wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym
w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie do Uchwały Nr 374/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002 r.


Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, "Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego".
W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego oraz zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dokonano korekty opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

374.zalaczniki.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 112KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 07:12
  Typ MIME: application/pdf