BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304114

Data: 4 września 2002
Nr uchwały: 375/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na likwidację ciągu grzewczego oraz urządzeń kotłowni węglowej znajdujących się w budynku głównym i mieszkalnym Domu Dziecka w Gniewkowie
Uchwała nr 375/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002


w sprawie wyrażenia zgody na likwidację ciągu grzewczego oraz urządzeń kotłowni węglowej znajdujących się w budynku głównym i mieszkalnym Domu Dziecka w Gniewkowie


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),

Zarządu Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na likwidację ciągu grzewczego oraz urządzeń kotłowni węglowej znajdujących się w budynku głównym i mieszkalnym Domu Dziecka w Gniewkowie.

§2


Zdemontowane urządzenia zostaną sprzedane jako złom, a uzyskane środki przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Dziecka w Gniewkowie.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski


Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu Uchwałą nr 295/2002 z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie projektu rozpatrywania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r. przyznał dla Domu Dziecka w Gniewkowie dotację w wysokości 130 000,00 PLN na modernizację kotłowni.
Po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 11.07.2002 r. został zatwierdzony
projekt budowlany i Decyzją 19/2002 Starosty Inowrocławskiego z dnia 22 lipca 2002 r. wydane pozwolenie na budowę ( dla Inwestora: Dom przyłącza gazowego do budynku
Dziecka ul. Dworcowa 9 w Gniewkowie) przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego oraz kotłowni gazowej w obiekcie Domu Dziecka przy ulicy Dworcowej 9.
W dniu 21 sierpnia 2002 r. Dyrektor Domu Dziecka w Gniewkowie zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na likwidację kotłowni węglowej oraz ciągu grzewczego w budynku głównym i mieszkalnym tej placówki.
Zdemontowane urządzenia zostaną sprzedane jako złom, a uzyskane środki przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski