BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304362

Data: 4 września 2002 r
Nr uchwały: 376/ 2002
Dotyczy: obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej Miechowickiej
Uchwała nr 376/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002 r.


w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej Miechowickiej.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz. U. z f 001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. z 2000 r., Dz. U. nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej i - Miechowickiej, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Obniżyć ceny wywoławcze nieruchomości ustalone przy ogłaszaniu pierwszego przetargu oraz ustalić wadia i postąpienia dla zbycia w drugim przetargu nieruchomości, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauz


Uzasadnienie do Uchwały nr376/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002 r.


W związku z faktem, iż w dniu 12.08. 2002 r. pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej, określonych w załączniku do niniejszej uchwały zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu.
Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości jednak nie niżej niż 50 % tej wartości.
W oparciu o art. 38 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. z 2000 r., Dz. U. nr 46, poz.543 z późn.
zm.) ustalono wysokości wadiów oraz wysokości postąpień.

STAROSRA

Leonard Maciejewski

Załączniki:

376.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 65KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 07:18
  Typ MIME: application/pdf