BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316720

Data: 4 września 2002r
Nr uchwały: 380/ 2002
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej odwołania Pana Macieja Stefańskiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
Uchwala nr 380/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002r.


w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej odwołania Pana Macieja Stefańskiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 3 Statutu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999r. (Dz. U. Woj. Kuj. Pom. Nr 50 poz. 445 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Pana Macieja Stefańskiego z funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Konieczność opiniowania tej uchwały przez Zarząd Powiatu wynika ze Statutu Powiatu Inowrocławskiego, ponieważ inicjatorem projektu uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Stefańskiego jest Przewodnicząca Rady Powiatu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski