BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317028

Data: 12 września 2OO2 r
Nr uchwały: 381/ 2002
Dotyczy: w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Janikowo złomu stalowego uzyskanego z rozbiórki mostu drogowego w Janikowie
Uchwała nr 381/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 września 2OO2 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Janikowo złomu stalowego uzyskanego z rozbiórki mostu drogowego w Janikowie.
- most nad Notecią w ciągu drogi powiatowej nr 655.


Na podstawie art. oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać darowizny w postaci złomu stalowego uzyskanego z rozbiórki konstrukcji nośnej mostu drogowego w m. Janikowo na rzecz Gminy Janikowo.

§ 2


Wykaz ruchomości stanowiących podmiot darowizny, o którym mowa w § 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka
Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie do Uchwały Nr /2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2002 r.


Zarząd Gminy Janikowo zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie zdemontowanych elementów stalowych konstrukcji mostowej. Konstrukcja zostanie przystosowana do budowy kładki dla pieszych i pojazdów jednośladowych przez starorzecze Noteci w ciągu drogi gminnej Kołuda Mała - Skalmierowice. Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do poprawy komunikacji na terenie Gminy Janikowo.
Uzyskane elementy stalowe z rozbiórki konstrukcji mostowej ze względu na swoją niską dopuszczalną nośność i zużycie nie mogą być 'wykorzystane przez Powiat do innych konstrukcji mostowych na drogach powiatowych.
Gmina Janikowo wielokrotnie wspierała finansowo remonty dróg powiatowych.
W latach 1999 - 2002 przeznaczyła w formie darowizny na ten cel kwotę 672.500 zł.
Przekazanie zdemontowanych elementów mostu nastąpi dopiero po podpisaniu stosownej umowy między Powiatem Inowrocławskim i Gminą Janikowo. .

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem powiatu.


STAROSTA

Leonard Maciejewski

Załączniki:

381.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 26KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 07:26
  Typ MIME: application/pdf