BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317022

Data: 18 września 2002 r
Nr uchwały: 382/2002
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
Uchwała nr 382/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 września 2002 r.


w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 25 ust. 3 Statutu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999r. (Dz. U. Woj. Kuj. Pom. Nr 50, poz. 445 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu panu (i) Joannie Piątkowskiej.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz ChmielewskiCzłonek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Konieczność opiniowania, uchwał przez Zarząd Powiatu wynika ze Statutu Powiatu Inowrocławskiego, bowiem inicjatorem wywołania uchwały Rady Powiatu nie jest Zarząd Powiatu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski