BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315708

Data: 2 października 2002
Nr uchwały: 387/ 2002
Dotyczy: likwidacji faxu - Veris model 50 znajdującego się w księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
Uchwała Nr 387/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 października 2002


w sprawie likwidacji faxu - Veris model 50 znajdującego się w księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na likwidację faxu - Veris model 50 o numerze inwentarzowym T-V-62-627-1 (wartość księgowa netto na dzień 31.12.2001 roku - 567,00 zł.) znajdującego się w księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie


Fax – Veris model 50 nr fabryczny B-053597 został zakupiony w 1997 r. i znajduje się w grupie 8 poz. l w Księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, nr inwentarzowy T-V-62-627-1.
Wartość początkowa ww. faksu wynosi 900,00 zł brutto, a wartość księgowa netto po umorzeniu na dzień 31.12.2001 r. wynosi 567,00 zł.
W dniu 16 września 2002 r. do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku o wyrażenie zgody na likwidację faksu wraz z opinią techniczną, sporządzoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CENTRONICS w Janikowie, wystawioną na podstawie oględzin ww. urządzenia.
Stwierdzenie w opinii technicznej rzeczoznawcy, iż "koszty naprawy (faksu) oscylują na poziomie ceny zakupu nowego urządzenia" jednoznacznie uzasadniają potrzebę likwidacji ww. środka trwałego.
Wobec powyższego wskazane jest wywołanie przedmiotowej uchwały na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski