BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316767

Data: 16 października 2002r
Nr uchwały: 390/ 2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w skład której wchodzą ulice: Słoneczna, Leśna, Spacerowa i Budowlana w Dąbrowie Biskupiej do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 390/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 października 2002r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w skład której wchodzą ulice: Słoneczna, Leśna, Spacerowa i Budowlana w Dąbrowie Biskupiej do kategorii dróg gminnych


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. z 2000 r., Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi w skład której wchodzą ulice: Słoneczna, Leśna, Spacerowa i Budowlana w Dąbrowie Biskupiej do kategorii dróg gminnych

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie do Uchwały Nr 390/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 października 2002 r.Wójt Gminy Dąbrowy Biskupiej zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia drogi w Dąbrowie Biskupiej do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych sieci dróg w Gminie Dąbrowa Biskupia i zarazem porządkuje przynależność administracyjną tych dróg.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. z
2000 r., Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.STAROSTA
Leonard Maciejewski