BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316755

Data: 16 października 2002 r
Nr uchwały: 393/ 2002
Dotyczy: wytypowania pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na wyjazd do Brukseli
Uchwała nr 393/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 października 2002 r.


w sprawie wytypowania pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na wyjazd do Brukseli

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ l


Wytypować, na wniosek Starosty Inowrocławskiego, Panią Joannę Kuchtę
pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na wyjazd do Brukseli, w wyniku uzyskania w tym przedmiocie promesy, za zajęcie przez Powiat Inowrocławski I miejsca w plebiscycie "Galeria Powiatów" w konkursie "Powiat ku Europie".

§2


Warunki i termin wyjazdu zostaną uzgodnione z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
UZASADNIENIE


Uchwała dotyczy pośrednio wygrania przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ogólnowojewódzkiego konkursu p. n. "Powiaty bliżej Unii". Jest dokumentem wymaganym przez Zarząd Województwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, który organizuje specjalistyczny staż w Brukseli będący nagrodą dla Pani Joanny Kuchty z Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej.
Przedmiotowa Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego.


STAROSTA
Leonard Maciejewski