BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303809

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 396/ 2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
Uchwała nr 396/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2002 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust l, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu panu Bogdanowi Budnerowi na okres od dnia 01.11.2002 r. do 31.08.2007 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Pan Bogdan Budner został wyłoniony, jako kandydat na stanowisko, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu w wyniku, konkursu przeprowadzonego w dniu 07.10.2002 r. Konkurs przeprowadzony został przez Komisje Konkursową. powołaną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2002 r. nr 384/2002 r.
Postępowanie konkursowe, odbyło się zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późno zm.
Kuratorium Oświaty nie wniosło zastrzeżeń do wyłonionego kandydata.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski