BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316745

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 398/ 2002
Dotyczy: przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu
Uchwała nr 398/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2002 r.


w sprawie przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Przekazać mienie ruchome stanowiące wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu i Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

§2


Szczegółowy wykaz przekazanego mienia stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem powiatu.
Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu przejął mienie ruchome zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu. Znajdowały się wśród nich pojazdy samochodowe, ciągniki i sprzęt do produkcji rolnej. Wymienione wyżej mienie nie jest potrzebne do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych Zespołu Szkół Specjalnych, może być jednak należycie wykorzystane w placówkach specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu szkole o profilu rolno - spożywczym.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

398.zalaczniki.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 08:34
  Typ MIME: application/pdf