BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304358

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 399/ 2002
Dotyczy: sprzedaży sprzętu stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu
Uchwała nr 399/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2002 r.


w sprawie sprzedaży sprzętu stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Zbyć w formie sprzedaży sprzęt stanowiący wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.

§2


Wykaz sprzętu przeznaczonego do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu przejął mienie ruchome po Zasadniczej Szkole Rolniczej w Inowrocławiu. Ponieważ część tego sprzętu nie jest potrzebna placówkom Powiatu Inowrocławskiego należy go zbyć w formie sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zgodnie z art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym gospodarowanie mieniem powiatu należy do zadań zarządu powiatu.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

399.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 26KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 08:35
  Typ MIME: application/pdf